Jumta logu izplatītākās problēmas

    
Jumta logs, kas iestrādāts jumta segumā ik pa laikam tiek pakļauts visskarbākajiem laikapstākļiem, tāpēc katra kļūda, kas tiek pieļauta montāžas laikā agrāk vai vēlāk var radīt nopietnas galvassāpes ēkas iemītniekiem.

1. Jumta loga tecēšana lietus vai atkušņa laikā. 

Šī ir visbiežāk izplatītākā problēma, kas pirmajos divos zemāk aprakstītajos gadījumos ir nekvalitatīvas jumta loga montāžas rezultāts.

Var izšķirt trīs veidu tecēšanas lietus vai atkušņa laikā:                                                                                                     

1) Tecēšana gar loga ailes apdari (starp loga rāmi un iekšējo apdari).                                                                     

Parasti rodas dēļ caurumiem jumta loga pieslēgumu detaļās kas ir radīti montāžas laikā. Remonts šādos gadījumos tiek veikts no ārpuses, nebojājot iekšējo ailes apdari, tomēr pēc šāda veida problēmas likvidēšanas būtu ieteicams pārtaisīt loga ailes apdari un atjaunot ailes siltinājumu. 

2) Tecēšana starp loga rāmi un vērtni.                                                                                                                                                            

 Cēloņi var būt dažādi - sākot no neatbilstošām skrūvēm loga nosegprofilos, līdz pat iztrūkstošiem loga nosegprofiliem. Arī šajā gadījumā remonts tiek veikts tikai no ārpuses.  

3) Tecēšana gar stikla paketi loga lejasdaļas stūros.                                                                                                                                           

Ja šī problēma ir radusies pirmajos 10 loga ekspluatācijas gados, tad visdrīzāk tas ir nepietiekama jumta slīpuma dēļ (vairums ražotājiem minimālais pieļaujamais jumta loga montāžas slīpums ir 15 grādi). Šī problēma var rasties arī pietiekamā slīpumā iebūvētiem logiem, kuri ir ekspluatēti virs 10 gadiem. Minēto problēmu var atrisināt atjaunojot loga stikla paketes blīvējumus, vai vienkārši pievelkot stikla paketes nosegprofilu skrūves (atkarīgs no ražotāja). Mēs piedāvājam arī komplekso jumta logu atjaunošanu/restaurāciju kas sevī ietver gan logu pārblīvēšanu, gan arī vizuāli un tehniski sakārtos Jūsu vecos logus. Par logu atjaunošanu vairāk lasiet šeit.

2. Jumta logu tecēšana pie ārējās temperatūras svārstībām.

Var izšķirt divu veidu tecēšanas pie ārējām temperatūras svārstībām:                                                                                                                         

1) Tecēšana vai mitruma plankumi uz loga ailes apdares.                                                                                                                                   

Šī problēma ir raksturīga visa veida tērauda jumtu segumiem, zem kuriem rodas daudz kondensāts. Parasti rodas nekvalitatīvi izveidota antikondensāta plēves pieslēguma vai arī tā neesamības dēļ. Remonts tiek veikts no ārpuses, taču gan loga aile gan ailes siltinājums parasti ir jāpārtaisa.                                                                                                                         Mitruma plankumi uz loga ailes apdares var veidoties arī nepietiekama vai nekvalitatīva loga ailes siltinājuma dēļ.

2) Tecēšana starp loga rāmi un vērtni.                                                                                                                                                                   

Šajā gadījumā pirms griezties pie meistara vajadzētu pārbaudīt vai logs ir kārtīgi aizvērts un vai ir aizvērta loga pasīvā ventilācijas atvere (vairums logiem tāda ir). Pie nenoslēgta loga vai atvērtas pasīvās ventilācijas uz loga ārējiem nosegprofiliem veidojas kondensāts, kas saulesstaru vai atkušņa ietekmē sāk kust un radīt minētos notecējumus. Ja tomēr viss ir aizvērts, tad vajadzētu griezties pie speciālista un veikt loga papildus blīvēšanu un regulēšanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis).

3. Jumta loga lakas lobīšanās (koka logiem) vērtnes apakšējos stūros vai gar stikla paketi.

Bojājumi tikai vērtnes apakšējos stūros norāda uz nepieciešamību atjaunot stikla paketes blīvējumu, vai arī pievilkt stikla paketes nosegprofilu skrūves (atkarīgs no ražotāja). Ja bojājumi ir novērojami arī pa visu stikla paketes perimetru tas varētu liecināt par pārmērīgu kondensātu uz stikla paketes kas varētu būt saistīts ar ļodi daudziem faktoriem. Loga bojāto virsmu ir iespējams atjaunot, piešķirot logam otro mūžu un liekot pat 20 gadus vecam logam izskatīties kā jaunam. Vairāk par logu atjaunošanu lasiet šeit.

4. Pūšana no jumta logiem.

Parasti tas ir saistīts ar loga vērtnes nepareizu nostāju pret rāmi vai arī loga blīvgumiju nolietojumu. Sajūtu ka no loga pūš var radīt arī nepietiekami nosiltināta loga aile, vai arī ja ailes siltinājums laika gaitā ir sakrities.


Zvaniet un piesakiet meistara vizīti.